Istraživanja i razvoj

U Krki intenzivno razvijamo generičke lijekove s dodanom vrijednošću koji su plod našeg vlastitog znanja čime im osiguravamo glavne prednosti godinama nakon dolaska na tržište. Svi su naši lijekovi visoko kvalitetni, učinkoviti i sigurni. Naši su proizvodi na tržišta plasirani pod vlastitim zaštićenim imenima.

Istraživanja i razvoj

Istraživanje i razvoj imaju važnu ulogu u učvršćivanju i poboljšanju položaja Krke kao jednog od vodećih evropskih proizvođača generičkih lijekova.

Osnovni su ciljevi istraživačke i razvojne politike Krke unapređenje tehnologije proizvodnje farmaceutskih sastojaka i oblika lijekova, provođenje svih ispitivanja i istraživanja koja su potrebna za dobivanje odobrenja za stavljanje lijeka u promet, i to za lijekove koji se izdaju na recept, bezreceptne preparate i veterinarske proizvode. Uz to, povećavamo broj zaposlenika te moderniziramo tvornice i opremu.

Krka grupa usklađuje poslovanje vladajuće kompanije i njenih ovisnih kompanija. Pri tome se u obzir uzima čitav portfolio kompanija uz specifičnosti pojedinih tržišta na kojima one djeluju, te otvaranje novih prodajnih mogućnosti.

Paletu proizvoda neprestano nadopunjujemo novim lijekovima, razvojem novih lijekova stupamo na nova terapeutska područja. Provjerenim metodama, najmodernijim tehnološkim postupcima i inovativnim rješenjima izrađujemo lijekove i aktivne supstance. U naše generičke lijekove ugrađujemo većinom aktivne supstance dobivene vlastitim postupcima biosinteze i hemijske sinteze. To nam omogućuje prethodno ulaganje u znanje, modernu opremu te u razvojno- istraživačke i proizvodne mogućnosti.

Učinkovitost dobivanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet zahtijeva korištenje optimalnih postupaka u okvirima nacionalnog i evropskog zakonodavstva. Tokom postupka dobivanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet u potpunosti koristimo prethodna iskustava. Neprestano smo uključeni u upravljanje postupcima dobivanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Učinkoviti razvoj proizvoda i napredna priprema dokumentacije potrebne za ishođenje odobrenja za stavljanje novog lijeka u promet ključni su za osiguranje zadovoljavajućeg broja novoregistriranih lijekova u budućnosti. Brojni podneseni zahtjevi za ishođenje odobrenja za stavljanje lijeka u promet rezultat su stvaralačkog i inovativnog pristupa te iznad svega mukotrpnog rada našeg tima za istraživanje i razvoj.

Za razvoj aktivnih farmaceutskih sastojaka, a što je jedan od glavnih ciljeva Krkina razvoja, dobili smo iznimno važnu infrastrukturu. Otvorili smo nove hemijske razvojne laboratorije koji su postali nositelji našeg sintetskog i analitičkog znanja što je ključno za razvoj proizvoda od teoretskih spoznaja o kemijskoj sintezi do uvođenja nove tehnologije sinteze u industrijski proces.

U Krki poštujemo intelektualno vlasništvo drugih te štitimo svoje. Rezultate svoga rada u ključnim područjima štitimo patentnim prijavama. Svoje proizvode prodajemo pod vlastitim zaštićenim imenima što povećava njihovu dodanu vrijednost.