Tehnologija osmotske pumpe za pouzdanije oslobađanje djelatne tvari

Krkin lijek za liječenje shizofrenije, čija je djelatna tvar paliperidon, koristi se tehnologijom osmotske pumpe. Njome se osigurava reproducibilno i precizno unaprijed definirano oslobađanje djelatne tvari i omogućuje da se lijek uzima samo jednom dnevno. Taj inovativni farmaceutski oblik osigurava malu fluktuaciju u koncentraciji djelatne tvari u organizmu, čime se znatno poboljšava ishod liječenja.

Osmoza je prirodni fenomen

Osmotska pumpa koristi se prirodnim procesom poznatim kao osmoza, koji je bitan za funkcioniranje stanica u organizmu. Riječ osmoza dolazi od grčke riječi za tlak, a znači usmjeren prolaz otapala kroz polupropusnu membranu. Ta membrana propušta otapalo, ali ne i tvari koje se u njemu otapaju. Otapalo prolazi kroz membranu iz područja niže koncentracije u područje više koncentracije.

Osmoza također djeluje i u tableti

Osmotski aktivna pomoćna tvar, npr. natrijev klorid, pokreće osmozu, koja potiče prolazak vode u tabletu. Time se aktiviraju druge pomoćne tvari u tableti, koja bubri nakon kontakta s vodom. Tlak unutar tablete raste i istiskuje djelatnu tvar u okolinu.

Osmoza

Tableta s osmotski kontroliranim oslobađanjem ima puno složeniji sastav nego konvencionalna tableta. Jezgra tablete ima dva sloja, a okružena je oblogom s polupropusnom membranom. Dva otvora na vrhu tablete, kroz koje se djelatna tvar oslobađa zbog povećanog tlaka, ključna su za tu radnju.

INOVATIVNI FARMACEUTSKI OBLIK

omogućuje da se lijek uzima samo jednom dnevno.

Nakon komprimiranja jezgre, tableta se oblaže polupropusnom membranom i buši laserom, koji oblikuje rupe promjera manjeg od 1 mm. Time se osigurava precizno i reproducibilno oslobađanje djelatne tvari.

Slideshow slide 1

Tablete s osmotski kontroliranim oslobađanjem

0:19

Istražite više

Multiparty banner 1

SUVREMENA TEHNOLOGIJA

Naši lijekovi proizvode se koristeći suvremenu tehnologiju u tvornicama u Sloveniji i diljem svijeta.

Više

KVALITETA

Predani smo kvaliteti jer je ona bitan dio svega što radimo.

Više

PROIZVODI

Omogućujemo sigurno i učinkovito liječenje visokokvalitetnim lijekovima.

Više