Nabava sirovina

ZT09SI-znanost-tehnologija-Vertikalna-integracija-Krka-vhodne-surovine-c1530x830-M10

Osim djelatnih tvari, proizvodnja lijekova također zahtijeva pomoćne tvari, materijale za pakiranje i druge sirovine.

Uspostavili smo sustav odobrenih dobavljača kako bismo osigurali pravodobnu nabavu kvalitetnih sirovina.

Naša logistička mreža uključuje cestovni, zračni, morski i željeznički prijevoz. Na taj način možemo osigurati trajnu raspoloživost sirovina koje upotrebljavamo u proizvodnji i pravodobnu distribuciju lijekova na naša ciljna tržišta.

600
poslovnih partnera
iz 48 zemalja uključeno je u naš opskrbni lanac