Prijava neželjenih učinaka

Uzimate Krkine lijekove i primijetili ste neku reakciju? Molimo da popunite sljedeći obrazac i pružite nam više informacija.

LIJEKOVI ZA HUMANU PRIMJENU

LIJEKOVI ZA VETERINARSKU PRIMJENU