Registracija proizvoda

Razvojem i registracijom novih i unaprijeđenih proizvoda, nadopunjujemo naše ključne grupe proizvoda i ubrzano ulazimo u nova terapijska područja.

Z38SI-zaposlitev-podrocje-dela-novi-izdelki-Krka-zaposlitev-novi-izdelki-c1640x920-M21

U Odjelu registracije proizvoda sudjelujemo u pripremi registracijskih strategija za registracije novih proizvoda, obnova i izmjena, pripremamo registracijsku dokumentaciju u skladu s zahtjevima svakog pojedinog tržišta, vodimo registracijske postupke na svim tržištima, dobivamo odobrenja za stavljanje lijeka u promet, te brinemo o njima i održavamo ih tijekom cijelog životnog ciklusa lijeka.

Praćenje regulatornih promjena i komunikacija s regulatornim tijelima na svakom pojedinom tržištu, ključni su za dobivanje i održavanje registracija unutar očekivanih vremenskih rokova te u konačnici lansiranje sigurnih, kvalitetnih, efikasnih i konkurentnih proizvoda.

PREDANI STALNOM RAZVOJU

Više od 170 razvojnih projekata fokusira se na nove proizvode.

Istražite više

Multiparty banner 1

ZAŠTO RADITI U KRKI?

Stojimo rame uz rame kako bismo njegovali okolinu izgrađenu na uzajamnom povjerenju, poštovanju, suradnji, cjeloživotnom učenju i odgovornom stavu prema poslu koji radimo.

Više

PRIDRUŽITE NAM SE

Trenutno slobodna radna mjesta.

Više

ZNANOST I TEHNOLOGIJA

Povjerenje u Krkine lijekove započinje u našim razvojnim laboratorijima i proizvodnim postrojenjima.

Više