Osiguranje kvalitete

ZT15SI-znanost-tehnologija-Vertikalna-integracija-Krka-kontrola-kakovosti-c1530x830-M10

Svaki Krkin proizvod tijekom svog životnog ciklusa prolazi kroz nekoliko postupaka osiguranja kvalitete. Naš sustav upravljanja kvalitetom nadziru certifikacijska tijela, a također se nadzire putem inspekcija koje provode domaća i strana inspekcijska tijela, internih revizija i revizija naših partnera. To nam omogućuje dobivanje bitnih certifikata i odobrenja za stavljanje naših proizvoda u promet.