Održivi razvoj jedno je od naših temeljnih načela. Smatramo se uspješnima onda kada naš uspjeh također pozitivno utječe na prirodnu i društvenu okolinu.

Prilikom provođenja naših djelatnosti i projekata, koji su dizajnirani tako da pridonose društvenoj okolini, potiču mlade ljude i služe kao primjer korporativnog upravljanja, imamo na umu svoj utjecaj na buduće generacije.

ESG politika

Politika održivosti (ESG politika) je strateški dokument Krka grupe o održivom upravljanju našim aspektima koji se tiču okoliša (E, od environment), društva (S, od society) i korporativnog upravljanja (G, od corporate governance). Ona propisuje temeljna načela i nastojanja koja ulažemo u oblikovanje održivih operacija, koje su nam cilj u našem poslovanju i odnosima s različitim skupinama dionika tijekom cijelog lanca kreiranja vrijednosti, a čije interese uzimamo u obzir prilikom donošenja poslovnih odluka.

Kombiniranje našeg poslovnog modela sa strategijom Krka grupe omogućuje nam da učinkovitije prepoznamo svoje utjecaje, rizike i prilike održivosti, te da njima strateški upravljamo.

SAŽETAK STRATEŠKIH ESG CILJEVA

na engleskom jeziku

ESG POLITIKA

na engleskom jeziku

Glavne teme održivosti

Naša primarna briga usmjerena je na bolesnike, kojima omogućujemo neprekinutu opskrbu visokokvalitetnim, sigurnim, učinkovitim i cjenovno pristupačnim generičkim lijekovima. Na potrebe naših dionika i društvene okoline odgovaramo redovitim i proaktivnim dijalogom.

Utjecaj Krka grupe najsnažnije se osjeća u šest ključnih područja održivosti uključenih u ESG strategiju (Environment, Social, Governance), koja oblikuju naš dugoročan strateški potencijal za postizanje poslovnih ciljeva.

KVALITETA PROIZVODA I SIGURNOST PACIJENATA

 • Kvaliteta, sigurnost i djelotvornost lijekova i djelatnih tvari
 • Integriran sustav upravljanja kvalitetom
 • Pošteno navođenje nuspojava, označavanje proizvoda i sprječavanje krivotvorenja
 • Dobrobit životinja

PRIVLAČENJE I ZADRŽAVANJE TALENATA

 • Regrutiranje, razvijanje i upravljanje talentima
 • Zdravlje, sigurnost i dobrobit zaposlenika
 • Različitost, uključivost i sudjelovanje zaposlenika

DOBRE PRAKSE LIDERSTVA I UPRAVLJANJA

 • Zakonodavna i regulatorna usklađenost
 • Kontinuitet opskrbnog lanca i poslovanja
 • Otporan i fleksibilan vertikalno integriran poslovni model
 • Uspješne poslovne operacije i financijska snaga
 • Zaštita informacija
 • Raznolikost, samostalnost i kompetencija upravljanja
 • Sustav nagrađivanja koji u obzir uzima održive rezultate
 • Doprinos razvoju lokalne zajednice

PRISTUPAČNA ZDRAVSTVENA SKRB

 • Neprekinuta opskrba lijekovima
 • Učinkoviti registracijski postupci
 • Istraživanje i razvoj te kultura inovacija
 • Raspon lijekova krojen prema bolesnicima
 • Cjenovno pristupačni proizvodi
 • Podrška za zdravstvene djelatnike
 • Inicijative za podizanje svijesti o zdravim životnim stilovima i identifikaciji široko rasprostranjenih bolesti

PLANET I KLIMATSKE PROMJENE

 • Upravljanje opasnim materijalima
 • Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
 • Učinkovito korištenje energijom i prirodnim resursima
 • Zbrinjavanje otpada
 • Kontrola emisija ugljikova dioksida

USKLAĐENOST, INTEGRITET I TRANSPARENTNOST

 • Etična klinička ispitivanja, razvoj i istraživanje
 • Antikorupcijske mjere
 • Ljudska prava
 • Poštene marketinške i prodajne prakse
 • Transparentno i pristupačno izvještavanje
 • Porezna politika i transparentnost

PROCES PROCJENE MATERIJALNOSTI

Gradimo povjerenje svih dionika tako da ih uključujemo, razumijemo njihova stajališta i odgovaramo na njihova očekivanja i također djelujemo na temelju informacija koje dobivamo iz njihovih reakcija i inicijativa. Takve informacije uzimamo u obzir prilikom određivanja svojih strateških smjerova i svakodnevnih poslovnih operacija, koje usmjeravamo prema kreiranju trajne vrijednosti za sve naše dionike i društvo.

Krkina je misija omogućiti ljudima da vode zdrav i kvalitetan život. To možemo postići samo ako imamo uravnotežen i održiv razvoj te ako čuvamo prirodnu okolinu za sadašnje i buduće generacije. U ispunjavanju svoje misije fokusiramo se na ključne ESG teme – kvalitetu proizvoda, sigurnost bolesnika i pristupačnu zdravstvenu skrb. Naši procesi upravljanja i poslovne odluke temelje se na našoj misiji, viziji i vrijednostima, koje nam omogućuju da provodimo svoju poslovnu strategiju, ostvarujemo dugoročne strateške ciljeve i kreiramo vrijednost za uključene dionike.

GLAVNI CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA IZ PERSPEKTIVE KRKA GRUPE

Nastojimo ispuniti ciljeve održivosti Ujedinjenih naroda te povećati pozitivan utjecaj Krka grupe na okolinu i dionike. Djelujemo u skladu s ciljevima Agende za održivi razvoj 2030. Naša glavna djelatnost znatno pridonosi cilju pod brojem tri – „Zdravlje i dobrobit“. Preventivnim mjerama i liječenjem želimo smanjiti slučajeve preranih smrti zbog zaraznih bolesti, kao i promicati mentalno zdravlje i dobrobit.

globalni-ciljevi
OKOLIŠ

OKOLIŠ


Predani smo kontinuiranom smanjivanju svoga utjecaja na okoliš te učinkovitom upravljanju prirodnim resursima i energijom. Na taj način osiguravamo zdravu životnu okolinu za svoje zaposlenike, šire društvo i buduće generacije.

Više
DRUŠTVO

DRUŠTVO


Bolesnicima omogućujemo visokokvalitetne, učinkovite i cjenovno pristupačne lijekove. Stalo nam je do razvijanja i upravljanja talentom, kao i do zdravlja, sigurnosti i dobrobiti naših zaposlenika. Neprestano ulažemo u razvoj i gradimo kulturu inovacija. Potičemo mlade istraživače, podržavamo velik raspon klubova, društava i institucija te pridonosimo razvoju lokalnih zajednica.

Više
UPRAVLJANJE

UPRAVLJANJE


Predani smo razvijanju dobre upravljačke i poslovne prakse te štitimo načela usklađenosti, integriteta i transparentnosti.

VIŠE

Istražite više

Multiparty banner 1

ZAPOSLENJE

Spremni za kreativnu karijeru?

VIŠE

ZNANOST I TEHNOLOGIJA

Povjerenje u Krkine lijekove započinje u našim razvojnim laboratorijima i proizvodnim postrojenjima.

VIŠE

PROIZVODI

Omogućujemo sigurno i učinkovito liječenje visokokvalitetnim lijekovima.

VIŠE