Analitičke tehnike i istraživanja

Tijekom cijelog razvoja provodimo analitička istraživanja i procjene kako bismo zajamčili da naši proizvodi odražavaju najviše standarde kvalitete. Iste standarde kvalitete primjenjujemo na svoj cijeli proces razvoja, od sirovina do gotovih proizvoda.

Analitičke metode koje rezultiraju iz naših vlastitih inovacija i znanja nalaze se u središtu razvoja i kasnijeg životnog ciklusa djelatnih tvari i gotovih proizvoda. Pomažu nam da dobijemo informacije presudne za razvoj i kontrolu kvalitete. Koristimo ih kako bismo zajamčili kvalitetu svih sirovina, rasutog materijala, intermedijera i gotovih proizvoda u svim fazama istraživanja, razvoja i proizvodnje te kako bismo dokazali kvalitetu kada se proizvod pušta u promet.

Stalno unaprjeđujemo svoje analitičko znanje te uvodimo razne nove analitičke tehnike i metodologije, čiji je sastavni dio suradnja s institutima, sveučilištima i specijaliziranim tvrtkama.

Suvremene analitičke tehnike pomažu nam u razvoju najnaprednijih generičkih proizvoda s dodanom vrijednošću, a to su proizvodi s kojima ulazimo na tržišta kao prvi generički proizvođač. Stvaramo proizvode usporedive s originatorovima u mnogim parametrima kvalitete, a često i bolje od njih.

Analizne tehnike in raziskave

Najnovije analitičke tehnike

Naša suvremena oprema omogućuje nam da se koristimo naprednim analitičkim tehnikama, koje podupiru najzahtjevnije razvojne projekte. Možemo odrediti i procijeniti ključne parametre koji definiraju sigurnost, kvalitetu i djelotvornost naših proizvoda.

Koristeći in vitro ispitivanje oslobađanja djelatne tvari, osiguravamo odgovarajuće in vivo oslobađanje i optimalno djelovanje naših lijekova. Mikroskopske i spektroskopske analize pružaju nam uvid u jezgru proizvedenog lijeka na razini nanometra, što nam omogućuje da promatramo pojedinačne  elemente od kojih su građeni naši proizvodi. Uporabom najnaprednijih kromatografskih tehnika možemo pokriti cijeli spektar redova veličine, od određivanja sadržaja djelatnih tvari do otkrivanja nečistoća i tragova na razini dijelova na milijardu (engl. parts per billion). Koncentracije djelatnih tvari u biološkim materijalima procjenjuju se u suvremenom bioanalitičkom laboratoriju.

Održavamo najstrože margine sigurnosti kako bismo osigurali najvišu razinu čistoće naših djelatnih tvari i gotovih proizvoda. Slijedimo međunarodne smjernice te se koristimo znanjem svojih stručnjaka, koji imaju godine iskustva na tom polju. Uzimajući u obzir etičke aspekte razvoja lijekova, provodimo  analize in silico i in vitro te na taj način izbjegavamo ispitivanja na životinjama (in vivo toksikološka ispitivanja).

Istražite više

Multiparty banner 1

PROIZVODI

Omogućujemo sigurno i učinkovito liječenje visokokvalitetnim lijekovima.

Više

O NAMA

Neprekidno osnažujemo svoj položaj jedne od vodećih generičkih farmaceutskih tvrtki u svijetu.

Više

ZAPOSLENJE

Stojimo rame uz rame kako bismo njegovali okolinu izgrađenu na uzajamnom povjerenju, poštovanju, suradnji, cjeloživotnom učenju i odgovornom stavu prema poslu koji radimo.

Više