Kontakt

Predstavništvo Bosna i Hercegovina

Džemala Bijedića 125 A
71000 Sarajevo

KRKA FARMA d. o. o., Sarajevo

Džemala Bijedića 125 A
71000 Sarajevo