Kvaliteta

Krkina je strategija osiguranje kvalitete proizvoda i usluga te neprestano poboljšavanje ključnih postupaka. Sustavnim pristupom želimo nadići zahtjeve kupaca i postići zadane poslovne ciljeve.

Kvaliteta

Integrisani sistem upravljanja (ISU)

Krkina je strategija od samih početaka svoga djelovanja bila proizvodnja kvalitetnih, učinkovitih i sigurnih farmaceutskih proizvoda. Zato koristimo najnovije metode i dobru farmaceutsku proizvodnu praksu koja se tokom godina, sukladno razvoju discipline, nadopunjuje i poboljšava. Krka je već 1974. godine uspješno tražila i prošla inspekciju koju je provela američka Uprava za hranu i lijekove. Kako bismo uvijek bili ispred neprestano rastućih zahtjeva dobre proizvodne prakse (GMP, od engl. good manufacturing practice) i drugih standarda (GxP), Krka je unaprijedila svoj sistem upravljanja koji je tako izrastao u ISU. U integrisani sistem upravljanja (ISU) postepeno su uključeni (godina uz sistem upravljanja godina je dobivanja certifikata): ISO 9001, Responsible Care (RC), ISO 14001, HACCP, BS OHSAS 18001 i ISO/IEC 27001 i ISO 22301. Izvrsno djelovanje ISU-a podupire centralizirani sistem upravljanja dokumentima koji je Krka uspostavila 1993. godine i koje se neprestano poboljšava. Vjerodostojnost svakog sistema i ISU-a kao cjeline potvrđena je certifikatima dobivenim od neovisnih vanjskih agencija. Ovim pristupom neprestano povećavamo povjerenje svojih partnera u naše sisteme i proizvode.

Neprestana poboljšanja koja diktiraju standardi i smjernice te PDCA (Plan-planiraj, Do- napravi, Check-provjeri, Act- djeluj) pristup s jedne strane i Krkina predanost ovim standardima s druge strane pokretačke su sile našeg napredovanja i neprestanog poboljšanja kvalitete na svim područjima našega djelovanja. Sistem upravljanja pokriva svaki korak od zahtjeva kupaca preko marketinga, istraživanja i razvoja, opskrbe proizvodima i njihove prodaje do provjere zadovoljstva kupaca.

Integrisani sistem menadžmenta (IMS)

U sistem su se postepeno ugrađivali: ISO 9001, Odgovorna Briga (RC), ISO 14001, HACCP, BS OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 22301 I Direktiva za Medicinsko Sredstvo (Medical Device Directive, MDD).

Sistem kvalitete

GMP (GMP od engl. good management practice) prvi je sistem upravljanja kvalitetom primijenjen u Krki. Na njemu se temelje svi ostali sistemi upravljanja. On je zakonski obvezujući te bez ispunjenja njegovih zahtjeva proizvodnja i prodaja nisu mogući.

Djelovanje sistema osiguranja kvalitete provjeravamo unutar i izvan Krke. To znači da povremeno provjeravamo i sistem kvalitete naših dobavljača i partnera. Sistem upravljanja kvalitetom nadziremo i unutarnjim provjerama koje provodi iskusni tim kontrolora.

Usklađenost Krkina sistema kvalitete sa standardima provjeravaju i potvrđuju vanjski organi (inspekcije domaćih i inozemnih regulatornih tijela, ocjene akreditacijskih agencija i Krkinih partnera).

Djelovanje svih najvažnijih sistema  kvalitete povremeno ocjenjuju Odbor za kvalitetu i Uprava kompanije koji zajednički predlažu strateške smjernice primjene Krkine razvojne strategije.

Polise Kvaliteta

Polisa kvaliteta uključuje obavezivanje prema:

  • Poboljšanju i kontinuiranom napredovanju u sistemu upravljanja kvalitetom;
  • Praćenju kvaliteta procesa, proizvoda i usluga, postavljnjem mjerljivih meta u cilju konstantnog poboljšanja;
  • Poboljšanju proizvoda i usluga u skladu sa očekivanjima i zahtjevima klijenata, te u skladu sa pravnih zahtjevima koji se odnose na farmaceutsku proizvodnju;
  • Obezbijeđivanju resursa koji će omogućiti implementaciju ove polise;
  • Podizanju svijesti i informisanja zaposlenika, dobavljača, partnera i klijenata (sa uzimanjem u obzir zahtjeva svake individualne interesne grupe) o promjenama i novim razvojnim procesima u sistemu kvaliteta i o proizvodima i uslugama;
  • Uključivanju zaposlenika u programe treniranja i poboljšanja znanja putem motivacije za dobro obavljanje radnih zadataka;
  • Obezbjeđivanju zdravlja i sigurnosti u profesiji te održavanju zdravog radnog okruženja;
  • Implementaciji Krkine polise kvaliteta u podružnicama i predstavništvima u skladu sa Polisom kvaliteta Krka Grupe.

Poslovna izvrsnost

Jedan od naših ključnih ciljeva jest postizanje izvrsnosti na svakom području djelovanja zbog čega ISU nadograđujemo poštujući načela EFQM modela izvrsnosti što ga je izradila European Foundation for Quality Management.

Certifikati (Engleski)