Zašto raditi u Krki?

Zašto raditi u Krki?

Naša poslovna uspješnost temelji se na predanosti, znanju i kreativnosti naših zaposlenih. Predani smo zapošljavanju, motiviranju i zadržavanju odanih i proaktivnih zaposlenika te stvaranju međunarodne korporativne kulture.

Uspješna smo kompanija i želimo biti među najboljima, zbog toga želimo uvijek biti korak ispred drugih. Znanje, marljivost i inovativnost sigurno će nas uvijek dovesti do cilja, kao i do još boljih rezultata.

Znamo da je u poslovnom okruženju, u kojemu je jedino promjena stalna, ljudski kapital postao glavni izvor kompetitivne prednosti. Ulažemo u znanje i stručni razvoj zaposlenih, to je razlog što smo među najboljima na svom području rada i možemo se suočiti sa izazovima koje pred pojedince ili pred cijelo preduzeće stavlja globalna konkurencija.

Uspostavljamo i njegujemo radno okruženje koje strijemi stalnom poboljšanju. Zaposlene  potičemo ka davanju korisnih prijedloga za poboljšanje, čime ih potičemo da razmišljaju o boljem i efikasnijem radu. Redovnu informiranost zaposlenika sprovodimo putem internih publikacija »Bilten« te putem intraneta pod nazivom Krkanet.

U Krki ne zaboravljamo na kvalitetne međuljudske odnose. Bitna nam je dobra organizacijska klima, koja omogućava stvaralački rad te postizanje ambicioznih ciljeva i radi toga ju sistematično mjerimo i gradimo već niz godina.

Društveno smo odgovorno preduzeće, zauzimamo se za uravnotežen razvoj, posebnu pozornost usmjeravamo prema čuvanju okoliša.