Krka je jedna od vodećih generičkih farmaceutskih kompanija s gotovo 70 godina iskustva. Danas je kvaliteta naših proizvoda prepoznata diljem svijeta. Generacije Krkinih zaposlenika izgradile su naša postignuća svojim hrabrim i vizionarskim načinima razmišljanja.

Naš stav prema ljudima, okolišu i prirodnoj baštini, kao i naš strateški smjer poslovanja doprinose boljoj kvaliteti života.

Operativne brojke su dinamične. Najnovije operativne brojke objavljene su u posljednjem Godišnjem izvješću.

POSTANITE DIO PREDANOG TIMA

POSTANITE DIO PREDANOG TIMA


Zaposlenici dobivaju optimalne uvjete za razvoj. Brzo prepoznajemo njihov potencijal, potičemo njihovu kreativnost i cijenimo njihovu predanost poslu.

Više

Slideshow slide 1

Film o Krki

2:57

Naša glavna djelatnost je razvoj, proizvodnja, marketing i prodaja lijekova koji se izdaju na recept, bezreceptnih lijekova i proizvoda za zdravlje životinja.

Operativne brojke su dinamične. Najnovije operativne brojke objavljene su u posljednjem Godišnjem izvješću.

Istražite više

Multiparty banner 1

O NAMA

Neprekidno osnažujemo svoj položaj jedne od vodećih generičkih farmaceutskih tvrtki u svijetu.

Više

ODRŽIVOST

Možemo se smatrati uspješnima samo ako naš uspjeh pozitivno utječe na okoliš i zajednicu.

Više

ZDRAVLJE JE VAŽNO

Naši stručni savjeti usmjereni su na promoviranje i podizanje svijesti o važnosti zdravog načina života.

Više