O kompaniji Krka u Bosni i Hercegovini

Krka je na tržištu Bosne i Hercegovine prisutna od samih svojih početaka. Kroz sve te godine Krka je gradila  status u Bosni i Hercegovini kvalitetom, bezbjednošću, kliničkim studijama koje su dokazale efikasnost Krkinih proizvoda, te razvijanjem kvalitetnih i profesionalnih odnosa sa svojim partenerima.

Kako bismo vam najbrže odgovorili na sva pitanja o našoj kompaniji, proizvodima, mogućnostima zapošljavanja i drugim temama povezanim s Krkom, ovde vam predstavljamo glavna područja.