Prijava neželjenih dejstava veterinarskih lijekova

  1. Prijava neželjenih dejstava

  2. Prethodna primjena proizvoda kod ove(ih) životinje(a)

  3. Prethodne reakcije na proizvod kod ove životinje