Prezentacija

Već duže od pola stoljeća Krka, d.d., Novo mesto uspješno primenjuje svoju strategiju i slijedi svoju misiju i viziju.

Danas je Krka, d.d., Novo mesto jedna od vodećih farmaceutskih kompanija za proizvodnju generičkih lijekova u svijetu, koja održava izgrađene pozicije u preko 70 zemalja.

Krkini visokokvalitetni, bezbjedni i efikasni  lijekovi  sa  sopstvenim zaštitnim žigovima, pokrivaju većinu terapijskih oblasti povezanih sa savremenim bolestima.

Kompanija izdvaja 8 do 10% svojih prihoda za istraživanja i razvoj, i  Krka danas ima u ponudi preko 170 novih proizvoda.

Krka je na tržištu Bosne i Hercegovine prisutna od svojih samih početaka. Kroz sve te godine Krka je gradila  status u Bosni i Hercegovini kvalitetom, bezbjednošću, kliničkim studijama koje su dokazale efikasnost Krkinih proizvoda, te razvijanjem kvalitetnih i profesionalnih odnosa sa svojim partenerima.

Osnovnu poslovnu djelatnost Krke u Bosni i Hercegovini čini prometovanje  lijekova koji se izdaju na recept, lijekova koji se izdaju bez recepta i veterinarskih lijekova.

Visok  kvalitet i pouzdanost Krkinih lijekova dobro su poznati ljekarima, farmaceutima i pacijentima širom Bosne i Hercegovine.

Jedan od osnovnih zadataka Krke u Bosni i Hercegovini je promocija kvalitetnih generičkih lijekova, pri čemu se velika pažnja posvećuje edukaciji stručnih saradnika i stvaranju i unapređivanju kvalitetnih i profesionalnih odnosa sa  klijentima.

Na svim područjima rada i poslovanja postavljamo visoke standarde, i kada brinemo za zdravo radno okruženje, i pri  zapošljavanju i edukaciji zaposlenih, i pri  odgovornom stvaranju i održavanju partnerskih odnosa sa lokalnim zajednicama i grupacijama sa kojima nam je čast sarađivati.

Poštovanje naših poslovnih partnera, kao i poverenje naših kupaca, obavezuju nas na ostvarivanje novih razvojnih, proizvodnih i prodajnih uspeha – pomažući ljudima u zdravijem življenju.