Lijekovi na recept

Nalazite se na stranicama s opštim podacima. Za pristup stručnim podacima morate se .

Proizvodi

  1. OPRYMEA tableta s produženim oslobađanjem

    OPRYMEA tableta s produženim oslobađanjem (pramipeksol)

    Oprymea sadrži aktivnu supstancu pramipeksol i pripada skupini lijekova poznatih kao agonisti dopamina koji stimuliraju dopaminergičke receptore u mozgu. Stimulacija dopaminskih receptora pokreće nervne impulse u mozgu koji pomažu u kontroli pokreta tijela. Oprymea se primjenjuje u liječenju simptoma primarne Parkinsonove bolesti u odraslih. Može se primjenjivati sam ili u kombinaciji s levodopom (drugi lijek protiv Parkinsonove bolesti).
  2. OPRYMEA tablete

    OPRYMEA tablete (pramipeksol)

    Oprymea je indicirana za liječenje znakova i simptoma idiopatske Parkinsonove bolesti, u obliku monoterapije (bez levodope) ili u kombinaciji s levodopom, tj. tokom trajanja bolesti, pa sve do u uznapredovaloj fazi kada učinak levodope jenjava ili postane nestalan te dolazi do fluktuacija u terapijskom učinku (učinak “kraja doze“ ili “on-off” fluktuacije).

Opisi lijekova i drugih proizvoda služe upoznavanju njihovih osobina i nisu prodajni katalog.

Tekst opisuje lijek koji se može izdavati isključivo na recept. Prikladnost primjene lijeka kod pojedinog bolesnika može procijeniti samo ljekar. Za sve dodatne informacije obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Prijava neželjenih dejstava
Ukoliko želite prijaviti neželjena dejstva lijeka, molim vas da ispunite niže navedeni obrazac.