Lijekovi na recept

Nalazite se na stranicama s opštim podacima. Za pristup stručnim podacima morate se .

Proizvodi

  1. WAMLOX filmom obložena tableta

    WAMLOX filmom obložena tableta (amlodipin/valsartan)

    Wamlox tablete sadrže dvije aktivne supstance koje se zovu amlodipin i valsartan. Obje supstance pomažu u kontroli povišenog krvnog pritiska. Amlodipin pripada skupini supstanci koje se nazivaju „lokatori kalcijevih kanala". Amlodipin sprječva ulazak kalcija u stjenku krvne žle i tako sprječva sužvanje krvne žle. Valsartan pripada skupini supstanci koje se nazivaju „ntagonisti angiotenzin-II receptora". Angiotenzin II se stvara u tijelu i dovodi do sužvanja krvnih žla te na taj načn povećva krvni pritisak. Valsartan djeluje tako šo blokira učnak angiotenzina II. To znači da obje ove supstance pomaž u sprječvanju sužvanja krvnih žla. Rezultat toga je opušanje krvnih žla i snižvanje krvnog pritiska. Wamlox se primjenjuje za liječnje povišnog krvnog pritiska kod odraslih osoba čji krvni pritiska nije dovoljno kontroliran bilo samo amlodipinom ili samo valsartanom.

Opisi lijekova i drugih proizvoda služe upoznavanju njihovih osobina i nisu prodajni katalog.

Tekst opisuje lijek koji se može izdavati isključivo na recept. Prikladnost primjene lijeka kod pojedinog bolesnika može procijeniti samo ljekar. Za sve dodatne informacije obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Prijava neželjenih dejstava
Ukoliko želite prijaviti neželjena dejstva lijeka, molim vas da ispunite niže navedeni obrazac.