Lijekovi na recept

Nalazite se na stranicama s opštim podacima. Za pristup stručnim podacima morate se .

Proizvodi

 1. ATORIS 40 mg filmom obložene tablete

  ATORIS 40 mg filmom obložene tablete (atorvastatin)

  Hiperlipidemija: Atoris smanjuje serumsku koncentraciju ukupnog holesterola, LDL holesterola, apolipoproteina B i triglicerida u bolesnika s primarnom hiperlipidemijom tipa IIa i IIb, uključujući poligensku hiperkolesterolemiju, obiteljsku hiperkolesterolemiju i heterozigotne mješovite hiperlipidemije. Atoris također ima za cilj smanjiti povišeni ukupni kolesterol, LDL kolesterol i vrijednosti apolipoproteina B u bolesnika s homozigotnom obiteljskom hiperkolesterolemijom.
 2. ATORIS filmom obložene tablete

  ATORIS filmom obložene tablete (atorvastatin)

  Hiperlipidemija: Atoris smanjuje serumsku koncentraciju ukupnog kolesterola, LDL kolesterola, apolipoproteina B i triglicerida u bolesnika s primarnom hiperlipidemijom tipa IIa i IIb, uključujući poligensku hiperkolesterolemiju, obiteljsku hiperkolesterolemiju i heterozigotne mješovite hiperlipidemije. Atoris također ima za cilj smanjiti povišeni ukupni kolesterol, LDL kolesterol i vrijednosti apolipoproteina B u bolesnika s homozigotnom obiteljskom hiperkolesterolemijom.
 3. ROSWERA COMBI filmom obložena tableta

  ROSWERA COMBI filmom obložena tableta (rosuvastatin/ezetimib)

  Roswera combi je indicirana kao zamjenska terapija te dodatak dijeti i drugim nefarmakološkim oblicima liječenja (npr. vježbanje, smanjenje tjelesne mase), za primjenu u odraslih bolesnika s primarnom hiperkolesterolemijom (heterozigotnom obiteljskom i ne-obiteljskom) ili homozigotnom obiteljskom hiperkolesterolemijom, koji su odgovarajuće kontrolirani s pojedinačnim komponentama danim u istim dozama kao i u kombinaciji fiksnih doza, ali u obliku zasebnih lijekova.
  Zdravila

   

   

 4. ROSWERA filmom obložene tablete

  ROSWERA filmom obložene tablete (rosuvastatin)

 5. VASILIP filmom obložene tablete

  VASILIP filmom obložene tablete (simvastatin)

  Lijek Vasilip se upotrebljava za snižavanje ukupnog holesterola,"lošeg" holesterola (LDL-holesterola) i masnih supstanci nazvanih trigliceridi, u krvi. Pored toga lijek Vasilip povisuje "dobri" holesterol (HDL-holesterol). Tokom liječenja ovim lijekom morate ostati na dijeti za snižavanje holesterola. Lijek Vasilip spada u razred lijekova nazvanih statini.  

Opisi lijekova i drugih proizvoda služe upoznavanju njihovih osobina i nisu prodajni katalog.

Tekst opisuje lijek koji se može izdavati isključivo na recept. Prikladnost primjene lijeka kod pojedinog bolesnika može procijeniti samo ljekar. Za sve dodatne informacije obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Prijava neželjenih dejstava
Ukoliko želite prijaviti neželjena dejstva lijeka, molim vas da ispunite niže navedeni obrazac.