Lijekovi na recept

Nalazite se na stranicama s opštim podacima. Za pristup stručnim podacima morate se .

Proizvodi

 1. AMLESSA tablete

  AMLESSA tablete (perindopril/amlodipin)

  Amlessa je kombinacija dvije aktivne komponente, perindoprila i amlodipina. Perindopril je ACE inhibitor (inhibitor angiotenzin konvertirajućeg enzima). Amlodipin je antagonist kalcija (koji pripada skupini lijekova pod nazivom dihidropiridini). Zajedno djeluju na način da proširuju i opuštaju krvne žile tako da krv kroz njih lakše prolazi te na taj način snižavaju krvni pritisak i olakšavaju srcu održavanje optimalnog protoka krvi. Lijek je indiciran kao zamjenska terapija za liječenje hipertenzije i/ili stabilne koronarne bolesti u bolesnika u kojih je već postignuta kontrola bolesti istovremenom primjenom odvojenih preparata perindoprila i amlodipina, u odgovarajućim dozama.
 2. AMPRIL tablete

  AMPRIL tablete (ramipril)

  Liječenje hipertenzije, zastojnog popuštanja srca u bolesnika koji su u prvih nekoliko dana nakon akutnog infarkta miokarda imali kliničke znakove zastojnog popuštanja srca.
 3. BLOXAN tablete

  BLOXAN tablete (metoprolol)

  Terapijske indikacije: arterijska hipertenzija (kao monoterapija ili u kombinaciji s drugim antihipertenzivima), dugotrajno liječenje angine pektoris, aritmije (prvenstveno supraventrikularna tahiaritmija), infarkt miokarda, prevencije migrene. Metoprolol također je učinkovit u liječenju kardiovaskularnih bolesti u bolesnika s tireotoksikozom.
 4. CORYOL tablete

  CORYOL tablete (karvedilol)

  Terapijske indikacije: liječenje esencijalne hipertenzije. Coryol se preporučuje kao lijek u monoterapiji ili u kombinaciji s drugim antihipertenzivima, za liječenje kronične stabilne angine pektoris, liječenje kroničnog zatajenja srca, liječenja nakon infarkta miokarda s dokumentiranim disfunkcijom lijeve klijetke (LVEF 40% ili manje).
 5. ENAP tablete

  ENAP tablete (enalapril)

  Liječenje hipertenzije, simptomatskog zatajenja srca u bolesnika s asimptomatskom disfunkcijom lijeve klijetke.
 6. IRACOR filmom obložene tablete

  IRACOR filmom obložene tablete (irbesartan)

  Iracor se upotrebljava za liječenje visokog krvnog pritiska (esencijalna hipertenzija) i za zaštitu bubrega kod bolesnika s visokim krvnim pritiskom, dijabetesom tipa 2 i laboratorijski dokazanim oštećenjem bubrežne funkcije.
 7. KAPTOPRIL KRKA tablete

  KAPTOPRIL KRKA tablete (kaptopril)

  Kaptopril Krka spada u skupinu inhibitora enzima konvertaze angiotenzina (ACE). ACE inhibitori djeluju tako da pomažu širenje krvnih žila, čime olakšavaju srcu da kroz njih pumpa krv.  Lijek Kapropril Krka se upotrebljava za liječenje visokog krvnog pritiska i nekih stanja srca. Ako visoki krvni pritisak nije pod kontrolom, tada može povećati rizik za srčanu bolest ili moždani udar. Kaptopril Krka djeluje tako da snizuje krvni pritisak, čime se smanjuje rizik.  Kaptopril Krka se također može primijeniti u liječenju bolesti bubrega kod bolesnika sa šećernom bolesti
 8. LORISTA filmom obložene tablete

  LORISTA filmom obložene tablete (losartan)

  Lorista se koristi za liječenje esencijalne hipertenzije, bolesti bubrega u bolesnika s hipertenzijom i šećernom bolesti tipa 2, za liječenje kroničnog zatajenja srca, za smanjenje rizika od moždanog udara kod hipertenzivnih bolesnika s hipertrofijom lijevog ventrikula. Lorista je namijenjena liječenju zatajenja srca.
 9. PRENESSA tablete

  PRENESSA tablete (perindopril)

  Lijek Prenessa namijenjen je liječenju povišenog krvnog pritisaka, smanjenju rizika od srčanih zbivanja kao što je srčani udar, u bolesnika sa stabilnom koronarnom bolesti (stanje u kojem je opskrba srca krvlju prekinuta ili smanjena) i onih koji su već imali srčani udar i/ili operaciju kojom se poboljšava protok krvi kroz srce širenjem krvnih žila koje ga opskrbljuju krvlju te za liječenje zatajenja srca (stanje u kojem srce ne može dopremiti dovoljnu količinu krvi koja je potrebna tijelu).
 10. SOBYCOR filmom obložene tablete

  SOBYCOR filmom obložene tablete (bisoprolol)

  Aktivna supstanca u Sobycor tabletama je bisoprolol fumarat. Bisoprolol pripada skupini lijekova pod nazivom beta-blokatori. Ovi lijekovi djeluju tako da utječu na odgovor tijela na neke živčane impulse, naročito u srcu. Kao rezultat, bisoprolol usporava rad srca i čini srce učinkovitijim pri pumpanju krvi po tijelu. Do zatajenja srca dolazi kada je srčani mišić slab i ne može pumpati dovoljnu količinu krvi za zadovoljavanje tjelesnih potreba.

Opisi lijekova i drugih proizvoda služe upoznavanju njihovih osobina i nisu prodajni katalog.

Tekst opisuje lijek koji se može izdavati isključivo na recept. Prikladnost primjene lijeka kod pojedinog bolesnika može procijeniti samo ljekar. Za sve dodatne informacije obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Prijava neželjenih dejstava
Ukoliko želite prijaviti neželjena dejstva lijeka, molim vas da ispunite niže navedeni obrazac.