Lijekovi na recept

Nalazite se na stranicama s opštim podacima. Za pristup stručnim podacima morate se .

Proizvodi

 1. AMLEWEL tablete

  AMLEWEL tablete (amlodipin/perindopril/indapamid)

  Amlewel tablete se koriste za liječenje povišenog krvnog tlaka (hipertenzija) u bolesnika u kojih je postignuta kontrola bolesti istovremenom primjenom pojedinih pripravaka, sa istim dozama kao u kombinaciji, ali u zasebnim tabletama. Amlewel tablete sadrže tri djelatne tvari koje se zovu perindopril, indapamid i amlodipin. Perindopril pripada skupini lijekova koje nazivamo ACE inhibitori (inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima), indapamid pripada skupini klorosulfamoilnih diuretika dok amlodipin pripada skupini lijekova koje nazivamo blokatori kalcijevih kanala. Perindopril djeluje tako da:  -  smanjuje stvaranje tvari koje mogu povisiti Vaš krvni tlak  -  opušta i širi krvne žile  -  olakšava Vašem srcu pumpanje krvi u sve dijelove tijela.   Indapamid djeluje tako da:  -  inhibira reapsorpciju natrija u segmentu kortikalnog razrjeđenja. Povećava izlučivanje natrija i klorida urinom te u manjoj mjeri izlučivanje kalija i magnezija, povećavajući tako stvaranje urina i djelujući antihipertenzivno.   Amlodipin djeluje tako da: -  opušta i širi krvne žile čime olakšava protok krvi kroz njih.
 2. AMPRIL HL i HD tablete

  AMPRIL HL i HD tablete (ramipril/hidrohlorotiazid)

  Liječenje esencijalne hipertenzije koja se ne može dovoljno dobro regulirati samo ramiprilom (ili samo hidroklorotiazidom).
 3. ENAP H, HL i HL 20 tablete

  ENAP H, HL i HL 20 tablete (enalapril/hidrohlorotiazid)

  Liječenje arterijske hipertenzije kada je potrebno kombinirano liječenje.
 4. IFIRMACOMBI filmom obložene tablete

  IFIRMACOMBI filmom obložene tablete (irbesartan/hidrohlorotiazid)

  Ifirmacombi se primjenjuje za liječenje visokog krvnog pritiska kada liječenje samo irbesartanom ili samo hidrohlorotiazidom ne osigurava odgovarajuću kontrolu krvnog pritiska.
 5. LORISTA H i HD filmom obložene tablete

  LORISTA H i HD filmom obložene tablete (losartan/hidrohlorotiazid)

  Lorista H namijenjena je liječenju esencijalne arterijske hipertenzije u odraslih bolesnika.
 6. PRENEWEL tablete 2 mg/0,625 mg i 4 mg/1,25 mg

  PRENEWEL tablete 2 mg/0,625 mg i 4 mg/1,25 mg (perindopril/indapamid)

  Lijek je namijenjen liječenju esencijalne hipertenzije bolesnika u kojih se krvni pritisak ne može primjereno regulirati samo perindoprilom. Prenewel - supstitucijsko liječenje bolesnika koji su već kontrolirani perindoprilom i indapamidom koji se primjenjuju istodobno u istim dozama. Prenewel tablete sadrže dvije djelatne tvari: perindopril i indapamid. Perindopril pripada skupini inhibitora angiotenzin-konvertirajućeg enzima (ACE inhibitori). Tokom liječenja perindoprilom krvne se žile šire, što dovodi do sniženja krvnog pritisaka i povećanja dotoka krvi i kisika u srčani mišić i druge organe. Indapamid pripada skupini diuretika. On djeluje povećavajući izlučivanje soli i vode u bubrezima i na taj način snižava povišeni krvni pritisak. Osim toga, on također snižava krvni pritisak djelujući na napetost krvnih žila i smanjujući otpor protoku krvi u krvnim žilama. Svaka od ovih djelatnih tvari smanjuje krvni pritisak, one zajednički doprinose kontroli krvnog pritisaka.
 7. PRENEWEL tablete 8 mg/2,5 mg

  PRENEWEL tablete 8 mg/2,5 mg (perindopril/indapamid)

  Lijek je namijenjen liječenju esencijalne hipertenzije bolesnika u kojih se krvni pritisak ne može primjereno regulirati samo perindoprilom. Prenewel 8 mg/2.5 mg - supstitucijsko liječenje bolesnika koji su već kontrolirani perindoprilom i indapamidom koji se primjenjuju istodobno u istim dozama. Prenewel tablete sadrže dvije djelatne tvari: perindopril i indapamid. Perindopril pripada skupini inhibitora angiotenzin-konvertirajućeg enzima (ACE inhibitori). Tokom liječenja perindoprilom krvne se žile šire, što dovodi do sniženja krvnog pritisaka i povećanja dotoka krvi i kisika u srčani mišić i druge organe. Indapamid pripada skupini diuretika. On djeluje povećavajući izlučivanje soli i vode u bubrezima i na taj način snižava povišeni krvni pritisak. Osim toga, on također snižava krvni pritisak djelujući na napetost krvnih žila i smanjujući otpor protoku krvi u krvnim žilama. Svaka od ovih djelatnih tvari smanjuje krvni pritisak, one zajednički doprinose kontroli krvnog pritisaka.
 8. RAMEAM kapsula, tvrda

  RAMEAM kapsula, tvrda (ramipril/amlodipin)

  Rameam kapsule sadrže dvije djelatne tvari koje se zovu ramipril i amlodipin. Ramipril pripada skupini lijekova koje nazivamo ACE inhibitori (inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima), dok amlodipin pripada skupini lijekova koje nazivamo blokatori kalcijevih kanala. Ramipril djeluje tako da: - smanjuje stvaranje tvari koje mogu povisiti Vaš krvni tlak - opušta i širi krvne žile - olakšava Vašem srcu pumpanje krvi u sve dijelove tijela.   Amlodipin djeluje tako da: - opušta i širi krvne žile čime olakšava protok krvi kroz njih.
 9. ROXIPER filmom obložena tableta

  ROXIPER filmom obložena tableta (perindopril/indapamid/rosuvastatin)

  Lijek Roxiper predstavlja kombinaciju tri aktivne supstance, perindoprila, indapamida i rosuvastatina. Perindopril je ACE inhibitor (inhibitor angiotenzin konvertujućeg enzima). Indapamid je diuretik. Rosuvastatin spada u grupu lijekova koji se nazivaju statini. Perindopril i indapamid kontrolišu visoki krvni pritisak (hipertenziju). Rosuvastatin kontroliše visok nivo holesterola. Lijek Roxiper se propisuje za terapiju visokog krvnog pritiska (hipertenzije) i istovremenog visokog nivoa holesterola i/ili za prevenciju kardiovaskularnih događaja. Pacijenti koji već uzimaju perindopril/indapamid i rosuvastatin kao posebne tablete mogu umjesto toga da dobijaju jednu tabletu lijeka Roxiper koja sadrži sve tri supstance.
 10. VALSACOMBI filmom obložene tablete

  VALSACOMBI filmom obložene tablete (valsartan/hidroklorotiazid)

  Liječenje esencijalne hipertenzije kada krvni pritisak nije primjereno reguliran monoterapijom valsartanom ili hidroklorotiazidom.

Opisi lijekova i drugih proizvoda služe upoznavanju njihovih osobina i nisu prodajni katalog.

Tekst opisuje lijek koji se može izdavati isključivo na recept. Prikladnost primjene lijeka kod pojedinog bolesnika može procijeniti samo ljekar. Za sve dodatne informacije obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Prijava neželjenih dejstava
Ukoliko želite prijaviti neželjena dejstva lijeka, molim vas da ispunite niže navedeni obrazac.