Kontakti sa medijima

Ako imate neka pitanja, obratite se:

Direktor Azra Tahirović
71000 Sarajevo, Ul. Džemala Bijedića 125a

Phone + 387 33 720 550
Fax + 387 33 720 555
E-mail info.ba@krka.biz

 
Kontakti sa medijima (Engleski)