Zaštita okoliša

Politika odnosa prema životnoj sredini, primjena programa za zaštitu životne sredine te pozitivan stav rukovodstva kompanije i svih zaposlenih prema održivom razvoju ogleda se u stalnom smanjenju emisije štetnih materija i racionalnom korišćenju prirodnih resursa. Integrisani pristup zaštiti životne sredine znači da Krka poboljšava stanje životne sredine uprkos intenzivnom rastu proizvodnje.

Zaštita okoliša

Standardi i zakondodavstvo u oblasti životne sredine

Posljednih godina Krka uvažava zahtjeve standard ISO 14001 i intenzivno investira u zaštitu životne sredine kako bi osigurala poštovanje pravnih normi. U potpunosti ispunjavamo pravne propise koji se odnose na otpadne vode, otpad, vazduh i buku. U isto vrijeme kada i standard ISO 14001, Krka je uvela transparentan sistem praćenja i obavještenja u oblasti zakonodavstva koji se odnosi na životnu sredinu, što nam omogućava da uočimo novine i unesemo ih u svoje programme i ciljeve za zaštitu životne sredine.

Krka je pripremila i podnjela prijavu za dozvolu za integrisanu zaštitu životne sredine u skladu sa zahtjevima Ministarstva okoliša i prostorno planiranje i Direktive o integrisanom sriječavanju i kontroli zagađivanja (direktiva IPPC). Mi smatramo da ispunjavamo sve zahtjeve za dobijanje licence koja se tiče zaštite životne okoline, jer je naša tehnologija u skladu sa najboljim postojećim tehnologijama (best available technique – BAT)