Integritet i usklađenost poslovanja

Odgovorno poslovanje

Krka je društvo s dugogodišnjom tradicijom, koje svoju uspješnu poslovnu priču gradi na integritetu i predanosti najvišem etičkom standardu. Krka je jedna od vodećih generičkih farmaceutskih tvrtki u svijetu i zato smo svjesni svoje dužnosti, a istovremeno i prilike za suoblikovanje odgovorne poslovne okoline. Poslujemo razborito, s razumijevanjem i uzimanjem u obzir dugoročnih uticaja gospodarskih djelatnosti na cijelu društvenu okolinu.

Usklađenost poslovanja

Integritet gradimo na etici, usklađenosti poslovanja i učinkovitom upravljanju rizikom.

Krkina temeljna etička načela ponajprije su poštovanje, suradnja, izvrsnost i integritet u vođenju.

Usklađenost poslovanja znači osiguravanje da tvrtka i njezini zaposlenici postupaju u skladu sa svim relevantnim propisima, međunarodnim normama i smjernicama te da tvrtka korektno surađuje s regulatornim tijelima. Usklađenost poslovanja unutar tvrtke čine brojni skupovi pravila i interni akti, koji detaljnije definiraju aktivnosti i odgovornosti tokom provođenja procesa kako bi se poslovanje odvijalo što je više moguće neometano i kako bi rizik od kršenja propisa, standarda, politike tvrtke i internih akata bio što manji.

Upravljanje različitim rizicima usklađenosti poslovanja uključeno je u sve poslovne procese tvrtke Krka te nam omogućuje identifikaciju i kontrolu faktora koji mogu ugroziti postizanje  strateških i poslovnih ciljeva tvrtke i cijele Krka grupe.

Poštovanje i suradnja

Temelj su našega poslovanja jednake mogućnosti za sve te poštivanje zakonskih normi i etičnog odnosa prema drugim ljudima te široj društvenoj okolini.

Svjesni smo da su partnerstvo i povjerenje važni za uspješno Krkino poslovanje, zato potičemo suradnju svih sudionika koja se temelji na međusobnom poštovanju i uvažavanju različitih mišljenja, usmjerenu na povećanje vrijednosti Krka grupe.

Izvrsnost

Učinkovitim, kvalitetnim i sigurnim lijekovima i drugim proizvodima želimo pridonijeti boljem životnom standardu svih ljudi. Razvijamo inovativne proizvode te brinemo o njihovoj širokoj dostupnosti.

Istraživanjima i razvojem te suradnjom sa zdravstvenom strukom i poslovnim partnerima podižemo razinu znanja na području farmaceutske struke te omogućujemo razvoj kvalitetnih lijekova.

Predani smo poštenom, cjelovitom i pravodobnom osiguravanju informacija o svojim proizvodima.

Pažljivo štitimo sve informacije o Krki, svojim poslovnim partnerima i trećim osobama, a koje saznajemo u okviru rada i poslovanja.

Osobnim podacima zaposlenika i trećih osoba upravljamo pažljivo, transparentno i sigurno te u skladu s propisima na području zaštite osobnih podataka.

Integritet u vođenju

Primjerno vodstvo je ključno, zato su naši vodeći djelatnici osobe koje utjelovljuju temeljne vrednote Krke i svojim dobrim primjerom prenose integritet na zaposlene te tako jačaju integritet cijele tvrtke.

Na najvišoj razini imamo uspostavljenu funkciju službenika za usklađenost poslovanja.

Vodeći kadrovi odgovorni su za podizanje svijesti o usklađenosti poslovanja te za usklađenost poslovanja u svojim jedinicama. Odgovorni su za to da njihovi suradnici budu upoznati sa svim propisima, smjernicama i normama te se ponašaju u skladu s njima. Zaposlenici se tokom svog rada obrazuju i osposobljavaju te su upoznati s posljedicama nepropisnog ponašanja.

Korporativni integritet

Imamo nultu toleranciju na prijevare, zloporabe i nepoštene tržišne prakse. Službenik za usklađenost poslovanja nadzire dosljednost pridržavanja pravila te brine o učinkovitu sustavu podizanja svijesti i o postupanju u slučaju nepropisnog ponašanja.

Naše je osnovno načelo da sve odluke donosimo u najboljem interesu za Krku, zato izbjegavamo  sve situacije koje bi mogle ostaviti dojam da su na njih utjecali u prvom redu osobni interesi, a ne interesi Krke.

Odnosi između farmaceutske industrije i zdravstvene struke temelje se na strogim etičkim normama, propisima i smjernicama, kojih se u svojem poslovanju uvijek pridržavamo.

Poštujemo propise koji reguliraju zaštitu tržišnog natjecanja te svojim ponašanjem ne sprječavamo, ne ograničavamo i ne narušavamo tržišno natjecanje.

Rizike od neusklađenosti ponašanja koji potječu iz poslovnih odnosa smanjujemo stalnim provjeravanjem kupaca, dobavljača i ostalih poslovnih partnera te tako sprječavamo moguće oštećenje ugleda i poslovne gubitke tvrtke.

Društvena odgovornost

Svoju društvenu odgovornost ostvarujemo potporom različitih aktivnosti u okolini u kojoj djelujemo. Sudjelujemo u humanitarnim aktivnostima, a uključujemo se također i u aktivnosti koje potiču razvoj znanosti, obrazovanja, umjetnosti i kulture te pomažu u zaštiti prirodnog okoliša.

Brinemo za okoliš i poštujemo propise u vezi s okolišem te pritom surađujemo s užom i širom lokalnom zajednicom.

Svjesnost

Samo dosljednim pridržavanjem usklađenog poslovanja možemo biti najbolji u svom poslu, povećati zadovoljstvo korisnika naših proizvoda i graditi povjerenje u Krku.

Na budućnost gledamo s optimizmom i povjerenjem u Krkinu misiju, znanje, iskustvo i zaposlenike. Želimo da Krka u svijetu bude poznata po jasnoj viziji, vrhunskoj kvaliteti, vrijednostima i odgovornom korporativnom ponašanju.