Kodeks ponašanja tvrtke Krka

Kodeks ponašanja krovni je dokument o usklađenosti poslovanja Krke, d. d., Novo mesto.

Kodeks ponašanja definira načela i pravila etičnoga ponašanja i dobrih poslovnih običaja i standarda ponašanja koji su obvezujući za sve zaposlenike Krke, d. d., Novo mesto i njezinih podređenih tvrtki. Kodeks služi kao vodič i okvir za očekivano, odgovorno i etično ponašanje tokom obavljanja posla, pri čemu naše ponašanje i poslovanje uvijek moraju biti u skladu s propisima, važećim preporukama, standardima, skupovima pravila i internim aktima tvrtke, kao i s dobrim poslovnim običajima.

Očekujemo da svi dobavljači i drugi poslovni partneri Krke te njezinih podređenih tvrtki budu upoznati s Kodeksom i da ga se pridržavaju u poslovanju s Krkom.