Službenik za usklađenost poslovanja

Službenik za usklađenost poslovanja odgovoran je za stalno procjenjivanje rizika usklađenosti poslovanja te koordiniranje poslovnih procesa. Predlaže i uspostavlja učinkovit sustav unutarnjih kontrola te brine o podizanju svijesti,  osposobljavanju i savjetovanju o jačanju integriteta poslovanja. Rješava prijave nepropisnog ponašanja i kršenja važećih propisa, internih pravila i etičkih načela. Također je odgovoran za izvještavanje Uprave tvrtke o usklađenosti poslovanja u Krki.

Prijava nepropisnog ponašanja

Prijave sumnji na prevaru omogućene su svim zaposlenicima i trećim osobama.

Ako Krkin zaposlenik dozna za ponašanje na temelju kojeg sumnja na prijevaru, o tome obavještava svog nadređenog. Ako priroda ili okolnosti slučaja to ne dopuštaju, obavještava voditelja Pravne službe ili službenika za usklađenost poslovanja. Prijavljivanje sumnji na prijevaru može biti i anonimno. Elektronička adresa za prijavu sumnji na prijevaru je compliance.officer@krka.biz.

Prijavitelj koji ne želi anonimnost sumnju na prijevaru može prijaviti i telefonski te nazvati:

  • službenika za usklađenost poslovanja na broj +386 7 331 26 00,
  • voditelja Pravne službe na broj +386 7 331 95 95

Krka se obvezuje s podacima prijavitelja postupati povjerljivo, stručno i  s profesionalnom brigom te mu omogućiti odgovarajuću zaštitu od protumjera.