Lična karta

Podaci o vladajućem društvu

Vladajuća kompanija je Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto (skrećeno Krka, d. d., Novo mesto, and Krka d.d.).
Krka grupu čine vladajuća kompanija Krka, d. d., Novo mesto te ovisne kompanije u Sloveniji i inostranstvu. Krka grupa bavi se razvojem, proizvodnjom, prodajom i marketingom proizvoda za očuvanje ljudskog zdravlja (lijekovi koji se izdaju na recept, bezreceptni preparati i kozmetika) te veterinarskih proizvoda, lječilištima i turističkim uslugama. Proizvodnja se odvija u Sloveniji, Poljskoj, Ruskoj Federaciji, Hrvatskoj i Njemačkoj, dok se ovisne kompanije bave marketingom i/ili prodajom Krkinih proizvoda.

Više podataka o vladajućoj kompaniji (engleski)