Misija, vizija, vrijednosti

Misija, vizija, vrednosti

Misija

Živjeti zdrav život
Naš je osnovni cilj omogućiti ljudima zdrav i kvalitetan život, što postižemo bogatom paletom naših proizvoda i usluga – lijekovima koji se izdaju na recept, bereceptnim preparatima i veterinarskim proizvodima te našim zdravstveno-turističkim uslugama, ulaganjem u ljude i okolinu te sponzorstvima i donacijama.

Vizija

Neprestano učvršćujemo naš položaj jedne od vodećih farmaceutskih generičkih kompanija u svijetu.

To postižemo samostalno učvršćenjem naših dugotrajnih poslovnih veza i partnerskih odnosa na području razvoja, nabave proizvoda i marketinga.

Vrijednosti

Brzina i fleksibilnost

Naše znanje, sposobnost, inovativnost, produktivnost i domišljatost daju nam brzinu. Želimo biti prvi. Ne samo u prodaji, nego i u otkrivanju novih potreba tržišta. To možemo postići uspješnim skraćenjem razvojnog procesa, brzim dobivanjem registracijskih dokumenata te usklađenošću proizvodnje i distribucije.

Brzim djelovanjem i sposobnošću prilagođavanja savladavamo prepreke na našem putu, bile one tržišne ili zakonske. Možemo se nositi sa svim izazovima, neovisno o veličini i mjestu projekta. Fleksibilnim rješenjima možemo ispuniti očekivanja naših poslovnih partnera.

Partnerstvo i povjerenje

U Krki izgrađujemo dobre međusobne odnose. Težimo odnosu s partnerima koji se zasniva na povjerenju s našim kupcima, dobavljačima, vlasnicima i svima oko nas. Samo s dobrim i otvorenim međuljudskim odnosima moguće je udružiti poslovnu uspješnost sa našim temeljnim poslanjem.

Kreativnosti i učinkovitost

Jedini način postizanja vrhunskih rezultata stvaranje je okruženje koje motivira naše zaposlenike na inovativnost i kreativnost. Stoga potičemo naše zaposlenike na slobodno izražavanje svojih ideja i ukoliko su ideje dobre podržavamo ih u njihovoj realizaciji. Zajedno tražimo nove puteve za zadovoljstvo naših kupaca. Svoje zadatke izvršavamo na najbolji mogući način. Težimo da to što radimo, radimo na najbolji i najučinkovitiji način te u najkraćem mogućem vremenskom roku.