Strateško usmjerenje

Strateško usmjerenje

 Strategija Grupe Krka osnova je našeg razvoja

Naša strategija razvoja sastavljena je za petogodišnje razdoblje i ažurira se svake dvije godine kako bi ju prilagodili stalno promjenjivim uvjetima poslovanja.

Ključni strateški ciljevi do 2024.

 • Postići najmanje 5 % prosječnog godišnjeg rasta prodaje u smislu volumena/vrijednosti.
 • Poboljšati brigu o kvaliteti proizvoda i automatizirati poslovne procese.
 • Pravodobno i u skladu s ciljanim rastom prodaje i potrebama tržišta omogućiti dovoljnu količinu proizvedenih proizvoda kroz učinkovit i optimiziran razvojno-proizvodni lanac u skladu s traženim standardima kvalitete.
 • Usredotočiti se na maksimiziranje dugoročne profitabilnosti prodanih proizvoda, od razvoja i proizvodnje do prodaje gotovih proizvoda, uključujući sve ostale funkcije u Grupi Krka.
 • Pored organskog rasta osigurati i rast kroz dugoročna partnerstva (uključujući zajednička ulaganja) i akvizicije kada zanimljive ciljne tvrtke postanu dostupne. Usredotočiti se na europska tržišta, tržišta srednje Azije i kinesko tržište. Primarni su ciljevi osigurati nove proizvode i/ili tržišta.
 • Održavati najveći mogući udio novih proizvoda u ukupnoj prodaji i udio vertikalno integriranih proizvoda uz postojeću paletu proizvoda, koji se još naziva i "zlatnim standardom". 
 • Lansirati odabrani portfelj proizvoda na odabranim ključnim tržištima kao jedna od prvih generičkih farmaceutskih tvrtki.
 • Ojačati farmaceutski i kemijski sektor u ključnim terapijskim područjima lijekova na recept i na drugim terapijskim područjima; predstaviti inovativne proizvode (inovativne kombinacije dva ili tri aktivna sastojka, nove jačine i farmaceutske oblike, te sustave isporuke); i ući u područje biosličnih lijekova i složenih peptida.
 • Izdvojiti do 10% godišnjeg prihoda za troškove istraživanja i razvoja.
 • Jačati konkurentsku prednost našeg portfelja proizvoda.
 • Poboljšati isplativost upotrebe sve imovine.
 • Povećati stupanj inovativnosti u svim poslovnim funkcijama.
 • Slijediti stabilnu politiku dividendi i dodijeliti najmanje 50% neto dobiti glavnih dioničara za dividende. Očekuje se da će predviđena marža EBITDA iznositi u prosjeku između 21% i 25%, a projiciran ROE između 9% i 12%.
 • Održavati neovisnost.