Ulaganja

Mi u Krki slijedimo strateški cilj razvoja naših generičkih farmaceutskih proizvoda ulaganjem u istraživanje i razvoj, te proizvodne i distribucijske centre širom svijeta.

Ulaganja

Notol 2, pogon za prozivodnju čvrstih farmaceutskih oblika, je rezultat velikih ulaganja. To je najveće ulaganje u historiji Krke. Notol 2 je otvoren 2015. godine i jedan je od tehnoloških najnaprednijih proizvodnih pogona u svijetu. Njegove karakteristične osobine uključuju: zatvoreni sistem proizvodnje, vertikalni protok sirovih materijala, visok stepen automatske i kompjuterske kontrole. Sve ovo garantuje najviši nivo sigurnosti za proizvode i zaposlenike. Prozvodnja je slična proizvodnom pogonu Notol, ali u Notolu 2 su dodatno mnogi procesi još nadograđeni, u skladu sa našim iskustvom, znanjem, tehnologijama i inovacijama koji ih čine još efikasnijim.

Na kraju 2014.proizvodnja se počela odvijati i u pogonu Sinteza 1 u Krškom, gdje mi proizvodimo aktivne farmaceutske supstance za Krkine gotove proizvode. Proizvodnjom njih, za nas, mi vršimo potpunu kontrolu nad najvažnijim dijelom svakog lijeka. Novi proizvodni pogon za dopunu aktivnih farmaceutskih sastojaka u Novom mestu, Sinteza 4, koji je otvoren 2007. godine je jedan od najvećih pogona ove vrste u Evropi. Na ovaj način, Krka ostvaruje vertikalno integrisani poslovni model, koji omogućava potpunu kontrolu proizvodnog procesa, od razvoja sirovog materijala pa sve do gotovog proizvoda. Proizvodni pogoni za sintezu uključuju najnovija tehnološka rješenja i u skladu su sa GMP i Evropskim standardima za zaštitu rada i okoliša.

U posljednjoj deceniji, izdvojili smo 1.3 bilion € u ulaganja. U oktobru 2011. godine, otvorili smo treći razvojni i kontrolni centar-Razvojno-kontrolni centar 3, i proizodni pogon za proizvodnju tečnih farmaceutskih oblika u Ločni, Novo mesto. U Rusiji, kada je proizvodni pogon Krka-Rus obilježio svoju desetu godišnjicu 2013. godine, mi smo završili jedan od najvažnijih projekata ulaganja Krka Grupe, a to je izgradnja proizvodnog pogona Krka-Rus 2. U februaru 2015. godine, u Ljutomeru,  napravili smo proizvodno mjesto za novu generaciju pastila.

Krka će nastaviti sa ulaganjem, zato što smo svjesni da je to jedini način da se učini napredak. U Sloveniji, Hrvatskoj i Rusiji, započeto je nekoliko projekata u cilju povećanja naših proizvodnih kapaciteta za više od jedne trećine. Izgradnja četvrtog razvojnog i kontrolnog centra, čiji završetak očekujemo u 2017. godini, je trenutno Krkino najznačajnije ulaganje. Krka je stalno nadograđivala svoju infrastrukturu u cilju obezbjeđenja kvalitetne podrške svim poslovnim funkcijama kompletne Krka Grupe.