Odgovorno poslovno ponašanje

Društvo smo s dugom tradicijomIntegritet i predanost najvišim etičkim standardima u temeljima su naše uspješne poslovne priče. Kao jedna od vodećih generičkih farmaceutskih tvrtki na svijetu, svjesni smo svojih dužnosti i prilika u pomaganju oblikovanja odgovorne poslovne okoline. U obavljanju svojih djelatnosti smo promišljeni te razumijemo i uzimamo u obzir dugoročan utjecaj ekonomskih aktivnosti na društvenu okolinu u cjelini.

Korporativna usklađenost

Naš integritet temelji se na etici, korporativnoj usklađenosti i učinkovitom upravljanju rizikom.

Naša su temeljna etička načela  poštovanje, suradnja, izvrsnost i integritet upravljanja.

Korporativna usklađenost osigurava da se tvrtka i njezini zaposlenici pridržavaju svih bitnih propisa, međunarodnih standarda i smjernica te da tvrtka pravilno surađuje s regulatornim tijelima. Korporativna usklađenost unutar kompanije temelji se na nekoliko politika i internih pravila, koja detaljno opisuju aktivnosti i odgovornosti povezane s implementacijom procesa kako bi se osiguralo minimalno remećenje poslovnih operacija i minimalan rizik za povredu propisa, standarda, politika tvrtke i internih pravila.

Upravljanje različitim rizicima korporativne usklađenosti uklopljeno je u sve Krkine poslovne procese – ono omogućuje identifikaciju i upravljanje čimbenicima koji bi mogli ugroziti postizanje strateških i poslovnih ciljeva tvrtke i cijele Krka grupe.

Poštovanje i suradnja

Jednake prilike za sve, poštovanje pravnih normi i etičan pristup ljudima te široj društvenoj zajednici temelji su našeg rada. Svjesni smo činjenice da partnerstvo i povjerenje znatno utječu na Krkinu poslovnu uspješnost, stoga potičemo suradnju sa svim dioničarima na temelju međusobnog poštovanja i uvažavanja različitih mišljenja, koja je fokusirana na povećanje vrijednosti cijele Krka grupe.

Izvrsnost

Učinkoviti, kvalitetni i sigurni lijekovi i drugi proizvodi način su na koji pridonosimo boljoj kvaliteti života svih ljudi. Razvijamo inovativne proizvode i nastojimo ih učiniti što dostupnijima.

Naše istraživanje i razvoj te naša suradnja s medicinskim poljem i poslovnim partnerima pomažu nam da poboljšavamo svoje znanje iz područja ljekarništva i pridonesemo razvijanju kvalitetnih lijekova.

Predani smo poštenom, sveobuhvatnom i pravodobnom pružanju informacija o svojim proizvodima.

Pažljivo štitimo sve informacije o Krki, našim poslovnim partnerima i trećim stranama, koje saznamo tijekom naših radnih i poslovnih operacija.

Sa svim osobnim podacima zaposlenika i trećih strana mora se postupati s pažnjom, na transparentan način te u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

Integritet upravljanja

Primjeri koje Uprava postavlja su ključni, zbog čega svi naši izvršni voditelji utjelovljuju Krkine ključne vrijednosti. Njihovi dobri primjeri potiču druge zaposlenike i time pridonose osnaživanju integriteta cijele tvrtke.

Službenik za usklađenost poslovanja odgovoran je za korporativnu usklađenost na najvišoj razini.

Naši viši voditelji odgovorni su za podizanje svijesti o korporativnoj usklađenosti te za korporativnu usklađenost u vlastitim poslovnim jedinicama. Moraju osigurati da svi zaposlenici budu informirani o svim propisima, smjernicama i standardima te da ih se pridržavaju. U svom radu, zaposlenici redovito prolaze edukaciju osposobljavanje te su upoznati s posljedicama neprimjerenog ponašanja.

Korporativni integritet

U Krki slijedimo načela nulte tolerancije na bilo koji oblik prijevare, zlouporabe i nepoštenih marketinških praksi. Službenik za usklađenost poslovanja nadzire dosljedno pridržavanje pravila te upravlja učinkovitim sustavom za podizanje svijesti i rješavanje neprimjerenog ponašanja.

Naše je temeljno načelo da se sve odluke donose u najboljem interesu Krke, stoga moramo izbjegavati situacije u kojima bi se moglo shvatiti kao da su donesene ponajprije na temelju naših osobnih interesa, a ne interesa Krke.

Odnosi između farmaceutske industrije i medicinskog polja temelje se na strogim etičkim standardima, propisima i smjernicama, koje uzimamo u obzir u svim svojim poslovnim operacijama.

Poštujemo propise za upravljanje zaštitom konkurentnosti te ni na koji način ne sprječavamo, ne ograničavamo i ne remetimo konkurenciju.

Rizike za neusklađeno ponašanje koji proizlaze iz poslovnih odnosa umanjujemo redovitom provjerom svojih klijenata, dobavljača i drugih poslovnih partnera. Na taj način možemo spriječiti moguću štetu Krkinu ugledu i poslovne gubitke.

Korporativna društvena odgovornost

Svoju društvenu odgovornost u praksi pokazujemo tako što podržavamo različite aktivnosti u okolini u kojoj živimo. Sudjelujemo u humanitarnim aktivnostima te u aktivnostima koje promiču napredovanje na područjima znanosti, obrazovanja i kulture i koje pomažu zaštititi naš prirodni okoliš.

Brinemo se za okoliš i poštujemo propise o zaštiti okoliša te surađujemo s lokalnom zajednicom i šire od nje.

Svjesnost

Samo dosljednim pridržavanjem pravila korporativne usklađenosti možemo ostvariti izvrsne rezultate rada, osnažiti zadovoljstvo svojih korisnika i tako neprestano učvršćivati njihovo povjerenje u Krku.

Budućnost dočekujemo s optimizmom i vjerujemo u Krkinu misiju te znanje i iskustvo naših zaposlenika. Želimo da Krka diljem svijeta bude prepoznata kao kompanija s jasnom vizijom, vrhunskom kvalitetom proizvoda, vrijednostima i odgovornim korporativnim ponašanjem.

Istražite više

Multiparty banner 1

KRKIN KODEKS PONAŠANJA

Kodeks ponašanja naš je glavni dokument o korporativnoj usklađenosti.

Više

GLAVNI SLUŽBENIK ZA USKLAĐENOST

Glavni službenik za usklađenost koordinira poslovne procese i procjenjuje rizike povezane s korporativnom usklađenošću.

Više

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Krka poštuje temeljna prava i osigurava zaštitu osobnih podataka.

Više